Kandinsky College Locatie Molenhoek

GGD

De GGD neemt deel aan de zorgstructuur op school om samen met andere professionals te bespreken welke extra ondersteuning een leerling mogelijk nodig heeft. Het kan gebeuren dat de school (mentor, zorgcoördinator) een leerling naar het team Jeugdgezondheidszorg wil verwijzen. Bijvoorbeeld als een leerling veel verzuimt. De school stelt de ouders dan altijd vooraf op de hoogte. 

Wie zijn wij?

Het GGD-team Jeugdgezondheidszorg op het Kandinsky College Molenhoek bestaat uit:

Jeugdverpleegkundige                                              
Esther Brons
ebrons@ggdgelderlandzuid.nl                   

Jeugdarts
Silvia Wellink
swellink@ggdgelderlandzuid.nl    

Afspraak maken

De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heb je als leerling een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Heeft u als ouders behoefte aan contact? Maak gerust een afspraak! Samen zoeken we dan naar mogelijkheden om jouw gezondheid en welzijn te verbeteren. Of die van uw kind.

Er zijn een aantal vaste momenten waarop we contact zoeken met alle leerlingen:

  • Klas 1: De jeugdverpleegkundige komt kennis maken in de klas.
  • Klas 2: Leerlingen vullen twee vragenlijsten in over hun gezondheid. De jeugdverpleegkundige nodigt iedere leerling daarna apart uit voor een afspraak om hem/haar te meten en wegen (met kleren aan). Samen bespreken ze dan ook de antwoorden op de vragenlijst.
  • Klas 3 (vmbo) of klas 4 (havo/vwo): Leerlingen vullen de digitale gezondheidscheck in. Als een leerling opvallend scoort of aangeeft dat hij/zij een gesprek wil met de jeugdverpleegkundige, krijgt hij/zij een uitnodiging. De leerling krijgt dan advies of een verwijzing naar een andere professional die kan helpen. 

Liever geen contact?

Wilt u als ouders niet dat uw zoon of dochter in contact komt met het team Jeugdgezondheidszorg? U kunt dit melden bij het Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg. Deze leerlingen krijgen geen onderzoek en vullen ook geen vragenlijsten in.

Het Bedrijfsbureau is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur via (088) 1447111 of per mail jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.

JouwGGD.nl

Heb je vragen over je lichaam, gevoel of over dingen waar je thuis liever niet over praat? Kijk dan eens op JouwGGD.nl. Hier vind je veel informatie. Bijvoorbeeld over alcohol, roken en drugs, over gevoel, gezondheid, je lichaam, relaties en seks. Heb je vragen waarover je graag anoniem met een GGD arts wilt chatten? Ook dat kan, iedere werkdag tussen 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur, via JouwGGD.nl

tl_files/molenhoek/afbeeldingen/Logo's en symbolen/banner JOUWGGD.nl 120x60 statisch.png

Meer informatie?

Op de site van GGD Gelderland-Zuid staat veel informatie over opgroeien en opvoeden, waaronder de vragenlijsten. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl leest u hoe we scholen helpen aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als: gezond eten, bewegen, roken, alcohol, relaties en seksualiteit.