Kandinsky College Locatie Molenhoek

Onderbouw

Tijdens de eerste twee leerjaren van de school krijg je onder andere de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, rekenen en beeldende vorming. Daarnaast werken we op het Kandinsky College met leergebieden, zoals Mens en Maatschappij. Zo leer je de belangrijke dingen niet los van elkaar maar in een samenhangend geheel. En je leert niet alleen uit boeken maar ook door praktische opdrachten te doen. Verder krijg je vanaf klas 1 ook het vak LOB, Loopbaanorientatie en Begeleiding. Dit vak bereidt je voor op een vervolgopleiding en een beroep en leert je wat je leuk vindt om te doen en wat je sterke punten zijn.

Verder krijg je vijf lessen lichamelijk opvoeding per week, want sport speelt een belangrijke rol op onze school. Naast sporten als basketbal, volleybal, voetbal, softbal, turnen, atletiek en dans zal er ook aandacht geschonken worden aan de onderdelen show, zwemmen, mountainbiken, zelfverdediging en klimmen.

In het eerste en tweede leerjaar werken we met basis/kader en kader/gemengd-theoretische klassen. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt bepaald welke leerweg je gaat volgen en op welk niveau je examen gaat doen.

Hoe werken wij?

Je leert om zelfstandig te werken en om verantwoordelijk te zijn voor je eigen werk, maar ook voor het werk van anderen. Je werkt samen, maar leert ook je eigen keuzes te maken. Je krijgt lessen in verschillende lesruimten, zodat je optimaal kunt samenwerken of juist zelfstandig werken, al dan niet met een computer.

Zelfstandig werken