Kandinsky College Locatie Molenhoek

Wat is PBS?

Met Positive Behavior Support (PBS) maakt het Kandinsky College zichtbaar welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Vanuit gedeelde waarden (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier) zijn eenduidige gedragsverwachtingen opgesteld. Het schoolteam zal het komende schooljaar worden getraind om deze verwachtingen actief aan leerlingen over te brengen en gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Voor (zorg)leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben wordt een heldere aanpak ontwikkeld. Ouders en zorgteam denken en doen met ons mee!

Waarom PBS?

PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen. Onderzoek toont aan dat PBS een bewezen positief effect heeft op het schoolklimaat:

  • Er zijn minder gedragsincidenten
  • Er is meer rust op school
  • De effectieve lestijd neemt toe, waardoor leerprestaties verbeteren
  • Leerkrachten ervaren meer plezier in hun werk.

Vijf belangrijke kenmerken van PBS

  1. Schoolbrede aanpak: sociale vaardigheden en sociaal gedrag aanleren vanuit schoolbreed gedragen waarden. Vanuit deze waarden worden concrete gedragsverwachtingen opgesteld die onder meer in mentorlessen worden aangeleerd. Verder leren de leerlingen in alle mogelijke situaties zoals tijdens pauzes, projectwerk, uitstapjes en studiereizen.
  2. Preventie: door op een positieve wijze gedrag aan te leren, voorkom je in veel gevallen probleemgedrag.
  3. Positieve bekrachtiging: door te benoemen wat er goed gaat, werkt onze school preventief aan het creëren van een positief klimaat. Een positief en warm schoolklimaat, een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijn belangrijke elementen in het PBS-model.
  4. Data gestuurd: op basis van data uit metingen bepaalt onze school de benodigde interventies. Het resultaat van het aangeleerde gedrag wordt nadien ook gemeten.
  5. Samenwerken met ouders en evt. externe partners: zij denken met ons mee over hoe we het klimaat op school positief kunnen beïnvloeden.

PBS