Kandinsky College Locatie Molenhoek

Scholen op de kaart

Om een transparant inzicht te geven in de resultaten van onze school, nemen wij deel aan het project 'Scholen op de kaart'. In dit project wordt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd.
Uiteindelijk worden de resultaten voor iedereen inzichtelijk via internet gepubliceerd.Zo is het dus voor iedere geinteresseerde of belangstellende mogelijk om in te zien hoe onze school is opgebouwd en welke resultaten er geboekt worden.
In Scholen op de kaart worden onder andere de slagingspercentages weergegeven, maar ook leerlingaantallen en -opbouw, financiën en tevredenheid van ouders en leerlingen zijn gemakkelijk in te zien.

De pagina van onze school is volledig ingevuld en gepubliceerd.

Scholen op de kaart