Kandinsky College Locatie Molenhoek

Stage

Als voorbereiding op het MBO en leren in praktijksituaties gaan de leerlingen van de 3e klas (leeftijd 14-15 jaar) tweeëneenhalf tot drie weken op oriënterende stage. De leerlingen van de 4e klas (leeftijd 15-16 jaar) gaan 3 weken op verdiepende stage. Deze leerlingen ervaren en leren in de praktijksituaties hoe het is om met en voor mensen te werken. Tevens wordt duidelijk welke werkzaamheden het beste bij de leerling passen: Waar hij of zij goed in is en wat hij of zij moeilijk vindt. Hierbij wordt vooral gekeken naar houding (verbaal en non-verbaal), interesse tonen, zich aan regels en richtlijnen kunnen houden, motivatie, initiatief nemen, werk organiseren en plannen, communicatie, samenwerken, zelfstandigheid, servicegericht zijn, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel, evalueren en reflecteren.

Stageplaatsen

Bedrijven waar veel mensen samenkomen zijn ideale stagebedrijven voor de leerlingen van de sector Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veiligheid. Dit omdat deze VMBO leerlingen zullen doorstromen naar het MBO, zoals: ROC Sport & Bewegen, Beveiliging, Facilitaire dienstverlening, Toerisme & Recreatie, SPW, CIOS en de geüniformeerde beroepen (Politie, Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee).

Enkele voorbeelden van stageplaatsen zijn: Basisscholen, sportcentra, fitnesscentra/zwembaden, catering, wijkcentra, verpleeghuizen, zorgcentra/activiteitencentra, recreatieparken, kinderdagverblijven/naschoolse opvang, beveiliging, ziekenhuis, bibliotheek, brandweer, campings en hotels.

Stage

Begeleiding

Het Kandinsky College Molenhoek begeleidt en coacht de leerling met behulp van de stagecoördinator, trajectbegeleidster en het Stageboek Oriënterende stage (3e klas) en het Stageboek Verdiepende stage (4e klas). Het stageboek bevat naast het stagecontract en geheimhoudingsgelofte een aantal stageopdrachten dat op de stageplaats gemaakt moet worden. Bovendien bevat het boek zelfreflectieformulieren en een logboek dat de leerling bijhoudt gedurende de stageweken. Telefonisch onderhoudt de stagecoördinator contact en in de derde week vindt er samen met de praktijkbegeleider en de leerling een voortgangsgesprek (verdiepende stage) en in de laatste week van de stage een eindevaluatie en de beoordeling plaats.

Meer weten?

De stagecoördinator van het Kandinsky College Molenhoek is mevrouw Kitty Meijer. U kunt contact met haar opnemen via ons telefoonnummer, of k.meijer@kandinskymolenhoek.nl.