Kandinsky College Locatie Molenhoek

AVG

Bij Kandinsky Molenhoek gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen (of hun ouders) gaan, noemen we persoonsgegevens. De school verwerkt deze persoonsgegevens, doordat wij deze opslaan, wijzigen, ordenen, opvragen, bewaren, bijwerken, vastleggen, verwijderen, etcetera. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘de AVG’), de wet die verwerking van persoonsgegevens regelt. Dit privacy statement beschrijft op welke wijze Kandinsky Molenhoek omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en op welke wijze Kandinsky Molenhoek uitvoering geeft aan de wettelijke verplichtingen van de AVG. Het privacy statement is hier te lezen.

Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de directeur van Kandinsky Molenhoek via info@kandinskymolenhoek.nl