Kandinsky College Locatie Molenhoek

Mentoren

Iedere klas heeft een mentor. Dit is de centrale figuur in de begeleiding van de leerlingen en aanspreekpunt voor de ouders.
De mentor heeft als taak de studieresultaten van de leerlingen te volgen en loopbaangesprekken te voeren met de leerling.
Bovendien let hij of zij er ook op of de leerlingen zich in de klas en in de school prettig voelen. De mentor onderhoudt de
contacten met de ouder(s)/verzorger(s) door het verzorgen van de rapportage en de gesprekken op de ouderavonden. Daarnaast zal de mentor tussentijds contact opnemen als hiervoor een aanleiding is. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen natuurlijk ook altijd zelf telefonisch of via onderstaande mailadressen contact opnemen met de mentor.

Mentoren schooljaar 2017-2018

Klas Mentor(en) E-mailadres
1A Ruth Linnemann
Jikke Wittekamp
r.linnemann@kandinskymolenhoek.nl
j.wittekamp@kandinskymolenhoek.nl
1B Babbet Lambrechts - Rijsdijk
Joost Rutgers
b.lambrechts@kandinskymolenhoek.nl
j.rutgers@kandinskymolenhoek.nl
1C Esther Janssen
Robin Kersten
e.janssen@kandinskymolenhoek.nl
r.kersten@kandinskymolenhoek.nl
2A Roel Arts
Guido Berns
Monique Ingeveldt
r.arts@kandinskymolenhoek.nl
g.berns@kandinskymolenhoek.nl
m.ingeveldt@kandinskymolenhoek.nl
2B Ellen Walraven e.walraven@kandinskymolenhoek.nl
2C Britt Schoenaker
Gloria Sequera Palomo - van de Sanden
b.schoenaker@kandinskymolenhoek.nl
g.sequerapalomo@kandinskymolenhoek.nl
3A Jana van Voorden j.vvoorden@kandinskymolenhoek.nl
3B Lobke Wouters
Judith Berends
l.wouters@kandinskymolenhoek.nl
j.berends@kandinskymolenhoek.nl
3C Maartje Driessen
Laurien Touzani-Janssen
m.driessen@kandinskymolenhoek.nl
l.touzani@kandinskymolenhoek.nl
3D Lieke Stofmeel l.stofmeel@kandinskymolenhoek.nl
4A Roel Lubbers r.lubbers@kandinskymolenhoek.nl
4B Bart van Term b.vterm@kandinskymolenhoek.nl
4C Luuk Vrenken l.vrenken@kandinskymolenhoek.nl