Kandinsky College Locatie Molenhoek

Nieuws

Tevredenheidsonderzoeken 2014

Het Kandinsky College vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de wijze waarop leerlingen, ouders en medewerkers aankijken tegen onze school. Wat zijn onze sterke punten en welke zaken zijn voor verbetering vatbaar?

Om de tevredenheid over onze school te meten, zetten wij om de twee jaar een vragenlijst uit. Ouders, leerlingen en medewerkers hebben een uitnodiging voor deelname aan het (digitale) onderzoek ontvangen, of ontvangen deze op korte termijn nog.
Mocht u de uitnodiging voor dit onderzoek niet ontvangen hebben, dan kunt u dit melden op r.huTevredenheidsonderzoeklsing@kandinsky.nl.

Wanneer het onderzoek volledig is afgerond, zal via deze website een terugkoppeling van de resultaten plaatsvinden.

Avondvierdaagse 2014

Van dinsdag 22 april tot en met vrijdag 25 april vindt de avondvierdaagse van de gemeente Mook Middelaar plaats. Sinds 7 jaar is de organisatie in handen van leerlingen van klas 4 van het Kandinsky College.
Inschrijven is nu mogelijk!

Meeloopdagen en open dagen/info-avonden op MBO opleidingen

Er zijn ook in het schooljaar 2013-2014 weer open dagen op diverse MBO opleidingen. Met name natuurlijk voor 4e jaars een mooie gelegenheid om eens rond te neuzen, informatie op te doen of nog eens te gaan kijken bij de verschillende MBO opleidingen. Maar ook 3e klassers (en hun ouders) kunnen alvast eens gaan kijken en sfeer proeven op de diverse vervolgopleidingen in de regio. Zo zijn er ook open dagen op het Rijn/IJssel College in Arnhem, ROC Gilde Opleidingen in Venray en ROC De Leijgraaf in Cuijk.

Lees meer

Vensters voor Verantwoording

Om een transparant inzicht te geven in de resultaten van onze school, nemen wij deel aan het project 'Vensters voor Verantwoording'. In dit project wordt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd.

Lees meer over Vensters voor Verantwoording.

Mission Olympic

Mission Olympic is de sportcompetitie voor scholen. In verschillende sporten gaan teams de strijd met elkaar aan om te bepalen wie het beste van Nederland is. Schrijf je nu in!

E-mailadressen voor leerlingen

Alle leerlingen van het Kandinsky College krijgen een e-mailadres van school. Het e-mailadres ziet er als volgt uit: “leerlingnummer”@leerling.kandinsky.nl en is via internet altijd en overal bereikbaar.

Correspondentie vanuit school, zoals brieven over activiteiten, wordt vanaf 1 oktober alleen nog via dit e-mailadres naar leerlingen gestuurd en niet langer via hun privé e-mailadres. Daarnaast kunnen leerlingen en docenten communiceren via de Magister ELO. Dit staat los van het e-mailadres.

Voor de digitale correspondentie naar ouders / verzorgers hanteren wij wel het bij ons bekende privé e-mailadres, hierin komt dus geen verandering.

Alle open dagen in één app!

In de TKMST open dagen app vind je alle open dagen (mbo, hbo en wo) in Nederland.
Zeer handig dus als je je aan het oriënteren bent op een vervolgopleiding.

De app is beschikbaar voor je smartphone, maar ook als webapp.
Kijk voor meer informatie op www.tkmst.nl/opendagenapp.

School en topsport

Eindexamen VMBO en topsport. Gaat dat samen? In elk geval is het mogelijk hier op het Kandinsky College Molenhoek. Laura Aarts is druk met de voorbereidingen voor haar eindexamen én ze is keepster bij de Nationale A-senioren waterpolo.

Lees meer

PBS

Met ingang van dit schooljaar is onze school gestart met het project PBS, gericht op het stimuleren van positief gedrag.
Onder Organisatie -> PBS vind je nu een speciale PBS pagina, waar je de voortgang van dit project kunt volgen.