Kandinsky College Locatie Molenhoek

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie voor onder meer de personele lasten, de huisvestingslasten, de inventaris en de ‘gratis’ leermiddelen. Voor een aantal zaken die de school belangrijk vindt, maar waarvoor geen vergoeding wordt verstrekt, vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage.

* Schoolbrede voorzieningen, bijvoorbeeld huur kluis, verzekeringen, rapportageboekje € 25

* Activiteiten, zoals Kerst, schoolfeest, excursies, sportsporttoernooien € 50 (klas 1 en 2) en € 70 ( klas 3 en 4)

Daarmee bedraagt de volledige ouderbijdrage bijdrage € 75 (klas 1 en 2) en € 95 ( klas 3 en 4).

We innen de vrijwillige ouderbijdrage via WIS Collect; hierover vindt u verderop op deze pagina meer informatie. Kiest u ervoor om een deel van de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen dan zal uw kind geen gebruik kunnen maken van dat onderdeel.

Facturatiemomenten

Begin september worden bedragen gefactureerd die voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Facturen voor de verplichte en facultatieve schoolreizen worden in principe zes weken voor de activiteit per mail (via WIS Collect) verstuurd.

In juli 2018 wordt gefactureerd:

Introductiekamp

  • klas 1 € 30
  • Klas 2 € 115
  • Klas 3 € 200
  • Klas 4 € 200

In september 2018 wordt gefactureerd

  • Vrijwillige ouderbijdrage

In oktober/november 2018 wordt gefactureerd:

  • Excursie Efteling
  • Wintersportweek (deelname niet verplicht)

Heeft u vragen over facturen of betalingstermijnen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mariyana Yankulova van onze financiële afdeling via m.yankulova@kandinskycollege.nl of telefoonnummer 024 – 359 44 22.

Ongevallenverzekering

De school heeft voor alle leerlingen een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten.
Dit betekent dat kosten van geneeskundige hulp bij ongevallen tijdens schooluren, tijdens de reis van huis naar school en terug (rechtstreeks komen en gaan) en tijdens evenementen, voor zover deze niet elders zijn verzekerd, hiermee gedekt zijn. Onder het rechtstreeks komen en gaan wordt verstaan de noodzakelijke reistijd met een maximum van 1 uur.

In gevallen waarbij een langere reistijd noodzakelijk is, wordt dekking verleend, mits aangetoond. Ouders hoeven in dit geval niet de eigen verzekering aan te spreken. 
Materiële schade is echter niet verzekerd.

Aanschaf van boeken

De ouders zijn uiteraard vrij in de aanschaf van boeken. De school heeft een contract gesloten met de firma Iddink en betaalt bij afname via Iddink de schoolboeken.
Deze Gratis Schoolboeken kunnen via de site www.iddink.nl besteld worden. Hiervoor dient wel een borg van € 75,- betaald te worden die na afloop weer terugbetaald wordt, als de boeken tenminste in goede staat worden ingeleverd.
Als de boeken tijdig vóór de zomervakantie besteld zijn, worden ze op het eind van de zomervakantie thuis bezorgd. Het inleveren van de boeken verloopt via de school.

Via Iddink kunnen desgewenst ook leermiddelen besteld worden die niet "gratis" zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines en dergelijke. Ruim voor de zomervakantie ontvangen de ouders van de firma Iddink uitvoerige informatie over het bestellen en inleveren van boeken. Nieuwe leerlingen krijgen schriftelijke bestelinformatie via de school.

Tegemoetkoming studiekosten

 1. Belastingdienst

Voor ouders van leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs is er een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze is ondergebracht bij het kindgebonden budget van de Belastingdienst.

U krijgt hierover bericht van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl of op www.leergeld.nl/ouderinfo.

2. Stichting/gemeente

  • Stichting Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in de gemeente Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan via info@leergeldnijmegen.nl. Meer informatie is te vinden op www.leergeldnijmegen.nl
  • Voor ouders in de Gemeente Heumen is er een vergelijkbare stichting Leergeld: De Stuwwal. Meer informatie hierover vindt u op www.leergeld.nl/destuwwal/.
  • De ouders van Gemeente Cuijk kunnen terecht bij Stichting Leergeld Land van Cuijk. U kunt zich daar aanmelden via info@leergeldlandvancuijk.nl. Meer informatie is te vinden op www.leergeldlandvancuijk.nl.

Betaalsysteem

WIS Collect wordt door de school gebruikt om de facturen en betalingen van de schoolkosten te digitaliseren. Ouders ontvangen via dit systeem bij iedere factuur een e-mail met een uitnodiging om te betalen. Betalen kan via iDeal, of via een overboeking. 

De handleiding over WIS-Collect kunt u hier bekijken.

Betalen per kas

Uiteraard kunt u nog steeds contant bij ons op school betalen aan ons administratieve/kas medewerkster Annemarie van Bremen.