Kandinsky College Locatie Molenhoek

Ons onderwijs

Welke opleidingen bieden wij aan?

Het onderwijs op onze school wordt gegeven op drie niveaus:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Gemengd/Theoretische leerweg

We bieden alle leerwegen ook aan voor leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
Alle leerlingen doorlopen eerst een tweejarige heterogene brugperiode. Wij kennen in de onderbouw zgn. dakpanklassen: Basis/ Kader en Kader/Theoretisch. Aan het eind van leerjaar 2 gaan we determineren en dan wordt duidelijk in welke leerweg de leerling gaat beginnen in de derde klas.Goed om te weten: onze BK-klassen  bestaan uit maximaal 18 leerlingen, onze GT-klassen uit maximaal 24 leerlingen.  

Dienstverlening en Producten

In leerjaar 3 en 4 volg je ongeveer 10 uur per week een breed oriënterend programma dat in het teken staat van het beroepsvoorbereidende profiel D&P. Dit profiel geeft je de mogelijkheid om je breed te oriënteren op verschillende beroepen. Onze school wil vooral datgene blijven aanbieden waar we goed in zijn en wat ons uniek maakt in de wijde omgeving. Sport, Dienstverlening en Veiligheid blijven daarom onderwerpen waarmee we ons onderscheiden. Door het uitvoeren van praktijkopdrachten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent.   

Daarnaast is er een programma met vakken die meer gericht zijn op algemene ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Voorbeelden hiervan zijn de vakken Nederlands, Engels, Biologie, wiskunde, economie en Maatschappijleer.

Is onze school iets voor jou?

Onze VMBO-school is echt iets voor jongeren die in de toekomst graag in de sport willen werken, bijvoorbeeld als sportbegeleider bij een sportclub, in de dienstverlening bij een zorginstelling of  in de beveiliging of in het leger.

Een groot deel van je lesrooster bestaat uit het intersectorale programma D&P. Hierin ben je vooral met beroepsvoorbereiding bezig. Je leert veel over hoe je met mensen om moet gaan, hoe je moet samenwerken en hoe je je moet presenteren voor een groep. Ook leer je gegevens op de computer te verwerken en dingen die te maken hebben met gezondheid.

Bekijk het onderstaande filmpje voor meer informatie en beelden over onze school.