Kandinsky College Locatie Molenhoek

Ouderraad

Wij kennen op onze school al sinds jaren een actieve ouderraad. Samen met de ouderraad bespreken wij ontwikkelingen binnen de school die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De ouderraad vervult voor ons als schoolleiding dan ook een belangrijke rol als klankbord en adviesorgaan. We ontmoeten elkaar ongeveer vijf keer per schooljaar en bespreken onderwerpen die de school aandraagt én zaken die ouders van belang vinden.

Heeft u een vraag, een idee of een voorstel dat u graag eens onder de aandacht van de ouderraad wilt brengen, neem dan contact met hen op. Dat kan door een mail te sturen naar: ouderraad@kandinskymolenhoek.nl