Kandinsky College Locatie Molenhoek

Visie en kernwaarden

Bij de vormgeving van ons onderwijs hanteren wij als pijlers de volgende kernbegrippen:

  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Keuzes maken

Daarnaast vormt leren in de praktijk een belangrijk element in de wijze waarop ons onderwijs gestalte krijgt.
Een school is er in de eerste plaats om te leren, maar aan de basis van dat leren staat een open relatie tussen de docent en de leerling. Samen leren en samen werken in een krachtige leeromgeving waar altijd iemand is die de leerling verder helpt.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mogen of kunnen zijn zoals ze zijn. Daarom willen wij recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Het zijn deze verschillen die het mogelijk maken dat elke leerling op zijn persoonlijke kwaliteiten kan worden aangesproken.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed worden voorbereid op de samenleving waarin zij leven. Een complexe samenleving waarbinnen leerlingen alleen goed kunnen functioneren wanneer wij zorgen voor een brede vorming. Daarom vergaren leerlingen kennis en ontwikkelen zij vaardigheden op cognitief, cultureel, sportief en maatschappelijk gebied.

In de jaren dat de leerlingen op school zijn, is het essentieel dat zij zich persoonlijk ontwikkelen en dat zij leren verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die zij maken, dat ze leren hun beslissingen te evalueren en daarop te reflecteren als basis voor een evenwichtige en gelukkige toekomst.

We willen samen met de leerlingen vorm geven aan het respectvol samenleven en samenwerken. De jongeren van nu vormen immers met elkaar de samenleving van morgen en aan het proces daar naartoe willen wij een belangrijke bijdrage leveren. Dat veronderstelt bij het personeel ook dat men zich bewust is van de voorbeeldrol die vervuld moet worden. De uitgangspunten die wij hanteren voor ons onderwijs kunnen geen gestalte krijgen wanneer collega’s niet dezelfde uitgangspunten hanteren. Voor collega’s geldt ook dat het ertoe doet wie je bent. Dit betekent dat we erkennen dat er verschillen zijn en dat ieder zijn eigen kwaliteit heeft. Om een krachtige organisatie te worden en te blijven is het essentieel dat collega’s kunnen groeien en zich ontwikkelen binnen de visie van de school.